Links naar andere interessante websites

Ik geef u hier de adressen van een aantal websites waarop verdere informatie is te vinden:

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

Als shiatsu therapeute ben ik aangesloten bij de NVST. Deze vereniging is een beroepsorganisatie van professionele shiatsu therapeuten. De beroepsvereniging heeft als taak de Shiatsu therapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. Alle aangesloten Shiatsu therapeuten zijn opgeleid en gecertificeerd in Shiatsu en in de westerse medische basiskennis.

BURNOUT naar BURNIN kenniscentrum Stress & Burnout

Van Burnout naar Burnin" is een onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform voor (ex) burn-outpatienten. Veel inhoudelijke informatie wordt gegeven over stress en burn-out, deels gebaseerd op persoonlijke ervaringen.

RSI-vereniging

De RSI-patiëntenvereniging is een onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De vereniging geeft voorlichting en verschaft informatie over RSI, brengt lotgenoten met elkaar in contact en behartigt hun belangen.