Vergoedingen zorgverzekeraars

Steeds meer zorgverzekeraars geven vergoedingen voor shiatsu therapie. Natuurlijk verschilt dit per verzekeraar en per soort verzekering U kunt zelf in de polis kijken of en hoeveel uw zorgverzekeraar shiatsu vergoedt.

Jaarlijks beoordeelt de Consumentenbond beroepsverenigingen van therapeuten in de alternatieve gezondheidszorg. De beroepsvereniging NVST krijgt een zeer hoog cijfer (een 8,8). Naar aanleiding van deze beoordeling hebben een flink aantal ziektekostenverzekeraars de NVST erkend. Zij vergoeden Klassieke Shiatsu behandelingen geheel of gedeeltelijk.

Voor steeds meer mensen is shiatsu niet meer onbekend. De afgelopen vijftien jaar is shiatsu, evenals acupunctuur en homeopathie, meer en meer erkend als zelfstandige en aanvullende c.q. ondersteunende vorm van geneeskunde.

Doelstelling voor de komende jaren is om deze erkenning uit te breiden en door middel van kontakten met nog niet vergoedende zorgverzekeraars shiatsu voor een breder publiek toegankelijk te maken om zo in samenwerking met de reguliere gezondheidszorg zorg te dragen voor een gezonde samenleving.

Overzicht ziektekostenverzekeraars 2010

(lijst is niet altijd volledig, aangezien er ieder moment aanvullingen kunnen zijn)

Ziektekostenverzekeraars die in 2009 geheel of gedeeltelijk Shiatsu behandelingen vergoeden die door bij de NVST aangesloten leden worden uitgevoerd:

Aegon Agis Ander Zorg
ASR Verzekeringen CZ De Amersfoortse
De Friesland Goudse Verzekeringen Delta Lloyd
Groene Land Interpolis Menzis
Nationale Nederlanden OHRA ONVZ
Trias Zilveren Kruis Achmea Zorg en Zekerheid